Bouwmaterialen worden duurder


Bouwmaterialen worden duurder

22 juni om 12:40 door BouwTotaal

Prijzen van bouwmaterialen zoals hout, staal en plastics zijn de afgelopen maanden flink in prijs gestegen. Wereldwijd is de vraag naar deze producten hoog doordat de bouwproductie in veel landen door bleef gaan tijdens de pandemie. Vooral voor hout hadden toeleveranciers hier niet op gerekend waardoor er nu tekorten zijn. Voor staal geldt dat er veel vraag komt uit China en auto-industrie die snel is opgestart, waardoor de vraag groot is. Voor beton en cement, producten die meer lokaal worden verhandeld, zijn de prijsstijgingen veel beperkter.
Schaarste leidt nog maar beperkt tot productiebelemmeringen

Het beperkte aanbod van sommige bouwmaterialen leidt nog maar bij een beperkt aantal aannemers tot problemen. In mei gaf 11% van de bouwbedrijven aan dat zij productiebelemmeringen ervoeren door een tekort aan bouwmaterialen. Het tekort aan personeel is momenteel een groter probleem, 13% van de bedrijven gaf aan hierdoor niet alle werkzaamheden uit te kunnen voeren. Ook in vergelijking met 2018 lijkt het materiaaltekort nog beperkt. In mei 2018 gaven 20% van de bouwbedrijven aan dat zij belemmerd werden in hun bouwproces doordat bouwmaterialen niet beschikbaar waren of niet op tijd werden geleverd. Dat tekort ontstond toen doordat de bouwsector heel hard groeide en toeleveranciers niet snel genoeg konden opschalen. (Internationale) productieketens komen nu langzaam weer op gang en de bouwsector groeit niet dit jaar waardoor we verwachten dat de tekorten beperkt blijven en begin volgend jaar weer afnemen.

Maurice van Sante